Privacyverklaring van Skuur 44
https://www.skuur44.nl

Bedrijfsgegevens
Naam: Skuur 44
Tel: +31621354392
Adres: Kerkweg 2, 1704 DG, Heerhugowaard
KVK: 60104309

Hoe gaat Skuur 44 om met uw privacy?
Skuur 44 hecht veel waarden aan uw privacy. Daarom verwerken wij alleen de gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met de verzamelde gegevens en informatie van u en uw gebruik. Wij geven u gegevens nooit door aan derden voor eventuele commerciele doelstellingen. 

Deze privicayverklaring geldt voor het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Skuur 44. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring met de gestelde voorwaarden is ingegaan op 19 mei 2018. Indien er een nieuwe versie gepubliceerd wordt, vervalt de geldigheid van de oude versie. In deze verklaring beschrijven wij precies welke gegevens er van u verzamelt worden, waar de gegevens voor gebruikt worden en met wie deze gegevens eventueel gedeeld kunnen worden. Ook leggen wij hierin uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij ervoor zorgen dat eventuele misbruik beschermt wordt. Daarnaast kunt u hierin lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Mocht u vragen hebben over onze privacyverklaring kunt u ten allen tijden contact opnemen met onze betreffende contactpersoon. Alle contactgegevens vindt u aan het einde van onze privacyverklaring. 

Hoe verwerken wij u gegevens?
Hieronder kunt u lezen op welke manier wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en wie de gegevens kunnen zien. 

Onze webwinkel
MijnWebwinkel

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd door MailChimp. Mailchimp zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinde gebruiken. Onder elke nieuwsbrief die wij per e-mail versturen heeft u de mogelijkheid om zich uit te schrijven. Dit staat onder iedere nieuwsbrief vermeld. Al uw persoonlijke gegevens worden door MailChimp in een beveiligde omgeving opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en specifieke internettechnologieen die inzichtelijk maken of e-mails geopend en gelezen worden. Mailchimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en alleen in het kader daarvan uw informatie te delen met derden. 

Outlook.com
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook.com. Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te leveren. We delen ook gegevens met door Microsoft aangestuurde filialen en dochterondernemingen; met leveranciers die namens ons werken; wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures; om onze klanten te beschermen; om levens te beschermen; om de veiligheid van onze producten te garanderen; en om de rechten of het eigendom van Microsoft te beschermen. Echter deelt Microsoft nooit uw gegevens met derden voor commerciele doeleinden. 

Mijnwebwinkel
Voor ons zakelijk e-mailverkeer maken wij ook gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding

 


Beoordelingen
Mijnwebwinkel
Wanneer u een beoordeling in onze webwinkel plaatst, wordt deze beheert door MijnWebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding


Verzending en logistiek
PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
In eigen beheer
Het bijhouden van onze administratie en boekhouding doen wij helemaal zelf. 

Doel van de gegevensverwerking Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Skuur44 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. Uw gegevens bewaren wij zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren tot dat u aangeeft niet langer meer gebruik te willen maken van onze diensten. Ordergegevens zijn wij genoodzaakt te blijven bewaren ivm administratieve verplichtingen naar de belastingdienst toe. Deze gegevens bewaren wij zolang de toepasselijke termijn loopt. 

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Skuur44. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens Skuur 44

Groote Geldebosch 44
1704 CP Heerhugowaard, Nederland

T +316 44151409
Info@skuur44.nl

Contactpersoon:
Maaike van Veen

© 2015 - 2024 Skuur 44 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel